Skip to main content

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za każdą z prowadzonych spraw jest ustalane indywidualnie z Klientem, przed podpisaniem umowy.  Jego wysokość zależy od poziomu skomplikowania sprawy oraz czasu i nakładu pracy niezbędnego do jej poprowadzenia.  

Najczęściej stosowane formy wynagradzania to:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – miesięczna, stała stawka za prowadzenie obsługi prawnej przedsiębiorców
  • rozliczenie godzinowe – uzależnione od faktycznej ilości czasu poświęconej danej sprawie
  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy – z góry ustalona kwota, której część zwykle jest uiszczana w momencie podpisania umowy, pozostała kwota – po zakończeniu sprawy