Skip to main content

Usługi

Oferta dla przedsiębiorców

Oferujemy wszechstronną obsługę prawną dla firm i instytucji, zarówno w postaci stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi,  jak i pomocy w poszczególnych sprawach wynikłych w toku prowadzonej działalności. Elastyczność podejścia pozwala nam zaoferować naszym Klientom usługę dopasowaną do ich potrzeb.

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • obsługi prawnej spółek
 • pomocy prawnej w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji
 • przygotowywania i opiniowania projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą
 • doradztwa prawnego, konsultacji, wyjaśniania wątpliwości dotyczących obowiązujących przepisów
 • negocjacji handlowych
 • reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami publicznymi
 • prawa zamówień publicznych
 • windykacji należności

Oferta dla Klientów indywidualnych

Naszym Klientom oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania, zarówno w postaci porad prawnych, jak i całościowego prowadzenia danej sprawy.

Oferujemy pomoc prawną dla klientów indywidualnych, we wszystkich sprawach w zakresie świadczonych usług, w tym:

 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji i organami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii prawnych, projektów umów i aktów prawnych, udzielanie porad
 • przygotowanie i negocjowanie umów
 • prowadzenie procesu windykacji należności Klientów
 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, podział majątku, itp.)
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień mogących powstać na podstawie zawartych umów lub zdarzeń losowych
 • wszelkich roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet i poza siedzibą przedsiębiorstwa)